Zahájené byty v Praze v letech 2016 a 2017 - rozdělení podle 22 stavebních úřadů

Zahájené byty v Praze v letech 2016 a 2017 - rozdělení podle 22 stavebních úřadů

V městských částech, kde žije celkem 860 tisíc lidí, bylo za poslední dva roky zahájeno pouhých 770 bytů.

Počty zahájených  (pravomocně povolených) nových bytů v bytových domech v letech 2016 a 2017 dramaticky klesly. V roce 2016 bylo povoleno jen 1.707 bytů a v roce 2017 2.490 nových bytů v bytových domech. Toto množství je navíc rozloženo na území Prahy velmi nerovnoměrně. 

2016-2017-komplet-001jpg


Nízké počty bytů vyniknou v porovnání s absolutním počtem obyvatel. V některých MČ se jedná jen o jednotky bytů, přestože početně jde o MČ s desítkami tisíc obyvatel.


2016-2017-komplet-010jpg

V městských částech bez nově povolených projektů žije více než 830 tis. obyvatel. Za dva roky v těchto MČ bylo povoleno jen 711 nových bytů. Důsledkem tohoto nepoměru je v podstatě nefunkční trh s novými byty - zájemci o byt se přesunují na trh sekundární a ceny bytů tudíž rychle rostou také u starší zástavby. V důsledku nedostatečné nabídky rychle roste i nájemné.


2016-2017-komplet-011jpg


Nové bytové projekty tedy dostávaly stavební povolení hlavně v Praze 9, Praze 8, Praze 18.
V západní části Prahy v Praze 5 a Praze 13. 




2016-2017-komplet-012jpg


86% všech zahájených bytů v letech 2016 a 2017 se nachází na území jen osmi městských částí.



2016-2017-komplet-002jpg


2016-2017-komplet-003jpg

60% zahájených bytů je pouze v jednom segmentu severovýchodní části města.

2016-2017-komplet-004jpg

také v datech pouze za rok 2017 je disproporce velmi patrná.

2016-2017-komplet-005jpg


2016-2017-komplet-006jpg


2016-2017-komplet-007jpg

Rok 2016 byl z tohoto hlediska veskrze tragický. Dá se hovořit pouze o jednotlivých projektech a to v jen v některých městských částech.


2016-2017-komplet-008jpg


2016-2017-komplet-009jpg