o nás

Martin Červinka

IC 86632078, Praha 9, 

Ekonomie - FSV UK, Praha 

Demografie - PřF UK, Praha

IOM VŠE - 4 semestrální kurz - oceňování nemovitých věcí