Negativní vývoj povolování nových bytů v Praze pokračoval i v roce 2017

Negativní vývoj povolování nových bytů v Praze pokračoval i v roce 2017

V roce 2017 bylo od ledna do listopadu povoleno pouze 2028 bytů v bytových domech, takže druhý rok po sobě se schvalování nových bytů v Praze vrátilo do čísel nejhlubší krize roku 2010 – 2011.

(Podrobný a komplexní pohled na metodiku sledování počtu a prodeje bytů z 12/2016 je zde http://http://metropolitnipraha.cz/2016/12/22/bude-praze-dostatek-bytu-aneb-cist-statistiky-prodeji-bytu/ )

byty procentacrpng

To však samozřejmě nijak nekoresponduje s aktuální celkovou ekonomickou situací a především s faktem, že po dobu celkové ekonomické nejistoty v krizových v letech 2009 – 2012 potenciální kupující odkládali svojí poptávku po bytech. Navíc se jednalo o nejsilnější generaci 70. let, která po roce 2000 překročila třicítku, zakládala rodiny a chtěla řešit bytovou situaci. 

bytycr procpng

Pokud to však příslušníci této generace nestihli do roku 2008 a následně čekali na lepší ekonomické časy, tak se sice dočkali pozitivního ekonomického vývoje po roce 2013, celkové stability, růstu mezd a historicky nízkých úrokových sazeb. Paradoxněvšak zároveň v tomto období, od poloviny roku 2015, zcela zamrzlo povolování nových bytových staveb.

Neexistovaly žádné reálné ekonomické důvody, proč by rostoucí trend patrný z let 2012 až 2015 neměl pokračovat třeba někam až k úrovni 7 tis. nově povolených bytů v roce 2017. Realita v posledních dvou letech je však zcela odlišná.

Graf ilustruje deficit zahájené (povolené) výstavby v nových bytových domech v Praze od roku 2010. "Magické" číslo 6.000 nových bytů ročně, které by měly být dodány na trh, uvádí např. Strategický plán Prahy. Z jiného pohledu je  6 tis. bytů 1% z celkového počtu všech bytových jendotek v Praze a zhruba tolik bytů by mělo být doplněno, aby byla zajištěna prostá obnova bytů, které přirozeně zanikají nebo jsou např. menší byty spojovány ve větší.

deficit1017png


Pohled na zahájené byty v bytových domech v jednotlivých měsících. Alarmující je zejména, že v 15 z posledních 23 měsíců bylo schváleno méně než 100 bytů, mnohdy i jen jednotky bytů - tzn., že v takovém měsíci ani jeden z 22 pražských stavebních úřadu nevydal ani jedno pravomocné stavební povolení na větší bytovový projekt. 


byty mesice 2016 2017png

Povolování nových RD ve Středočeském kraji však nekolísá, individuálním stavitelům se daří rodinné domy na úřadech prosadit. Lze očekávat, že celkový počet povolených RD bude v roce 2017 hostoricky nejvyšší. Je však korektní připomenout, že tato čísla zahrnují např. i Mladou Boleslav nebo Kladno a jejich okolí. Ne všichni obyvatelé těchto RD budou denně cestovat do Prahy za prací. 

RD scpng

Součet RD a bytů v bytových domech a porovnání Prahy a středních Čech. V letech 2013 - 2015 se tyto počty téměř vyrovnaly. V roce 2017 však byl zahájen ve středních Čechách dvojnásobek jednotek (bytů + RD).

rd byty strednich cechypng

V posledních dvou letech je zjevný rozdíl počtem zahájených a dokončených (zkolaudovaných) bytů. Počet dokončených bytů bude v letech 2018 a 2019 klesat - postaveny mohou být jen byty , které byly před tím povoleny. 

zahajene dokoncenepng22png

Rozložení zahájených bytů podle 22 stavebních úřadů za 1-3. čtvrtletí 2017. 

zahajene2017png

Podobný pohled je i na kartogram se zájenými byty za 01/2016 - 09/2017. Aktuální výstavba se koncentruje především na Prahu 9, Prahu 5 a Prahu 13.

zahajene201162017png