Analýza činnosti odboru stavebního řádu MHMP

Analýza činnosti odboru stavebního řádu MHMP

Pokud projednáváte stavební záměr ve stupni územního řízení a někdo z účastníků se proti rozhodnutí prvního stavebního úřadu odvolá spis se je posuzován v odvolacím řízení.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení v tomto odvolacím řízení?

Základem je datum rozhodnutí provinstančního stavebního úřadu.

Po rozhodnutí začíná běžet lhůta na odvolání a vyjádření k podaným odvoláním. Obvykle za 45, max. 60 dnů by se měl spis z prvního stavebního úřadu dostat k nadřízenému správnímu orgánu k rozhodnutí v odvolacím řízení - tedy k rukám odboru stavebního řádu MHMP.

V odvolacím řízení platí lhůty dle správního řádu tedy:

par. 71 s.ř.

Lhůty pro vydání rozhodnutí

(3) Pokud nelze rozhodnutí vydat bezodkladně, je správní orgán povinen vydat rozhodnutí nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení, k nimž se připočítává doba

  1. a)až 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ústní jednání nebo místní šetření, je-li třeba někoho předvolat, někoho nechat předvést nebo doručovat veřejnou vyhláškou osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat, nebo jde-li o zvlášť složitý případ,

Pokud by odvolací orgán považoval případ za zvlášť složitý, měl by prodloužení správní lhůty o dalších 30 dnů oznámit.

Oranžový sloupec tedy počítá dobu skutečného posuzování v rámci odvolacího řízení jako rozdíl mezi termínem kdy se spis dostal k odvolacímu řízení a termínem vydání rozhodnutí.

Z průběhu jednotlivých řízení jasně vyplývá, že správní lhůty nebyly dodrženy v ani jednom případě.

Z tohoto souhrnu vyplývá, že STR MHMP lhůty nejsou dodrženy u žádného odvolacího řízení a také, že nedodržování lhůt postihuje všechny žadatele bez rozdílu. Malé či velké investory, fyzické osoby.

Dále také z přehledu vyplývá, že hierarchie spisů, resp. to, kdy který spis přijde na řadu nemá žádnou zákonitost.

Byla posouzena opravdu všechna rozhodnutí, která rozhodovala o umístění stavby a nebo povolení stavby, v přehledu jsou vynechána pouze některá řízení pro přípojky energetických sítí, dělení pozemků atd.

Z těchto zjištění vyplývá, že nemá cenu opatrně našlapovat kolem STR MHMP a spoléhat na to, že v odvolacím řízení v přiměřené lhůtě rozhodne tento (defacto zcela nefunkční) odbor státní správy ve prospěch žadatele.

STR MHMP 042015 - 012016 kompletni

mhmpstr2015seznamrizenicely112.jpg

Od května 2015 bylo v odvolacím řízení potvrzeno pouze jedno územní rozhodnutí na větší stavby typu bytového domu nebo administrativní budovy, všechna ostatní rozhodnutí prvoinstančních stavebních úřadů byla zrušena a vrácena k novému projednání.

STR MHMP UR bytove projekty

mhmpstr2015seznamrizenicelyurbyt1.jpg

 všechna rozhodnutí STR MHMP v jednotlivých měsících

042015

052015

062015

072015

082015

092015

102015

112015

122015

012016