13 (třináct) nových bytů v Praze v měsíci dubnu 2018

13 (třináct) nových bytů v Praze v měsíci dubnu 2018

V dubnu 2018 bylo v Praze povoleno 13 (třináct) nových bytů v bytových domech...

- v Praze bylo zahájeno v dubnu 2018 13 bytů v bytových domech.

- od začátku roku 2018 bylo v Praze zahájeno 262 bytů v bytových domech - stejně jako ve Středočeském kraji.

- ve stejném období ve Středočeském kraji za 01-04/2018 však 1.422 zahájených rodinných domů.

- v Olomouci a okolí bylo od začátku roku zahájeno 462 bytů v bytových domech tedy zhruba 2 x tolik než v celé Praze (Olomouc má 100 tis. obyvatel tedy 12x méně než Praha nebo stejně jako třeba Praha 8 ...)

- dokončeno bylo v Praze v dubnu 2018 63 bytů - v porovnání 01-04/2018 vs. 01-04/2017 je to pokles o 33% (v současnosti se dokončují už jen byty z roku 2016, kdy se přestalo povolovat)celekiinigjdbjmppng